(English) GNM testimonial

אלרגיה לקרדית אבק הבית

Report and analysis according to the system of the 5 Biological Laws of Nature (5BL, New Medicine, GNM, German New Medicine).
2017-12-18 19:38:32
Diagnoses
Report by:
Ingmar Marquardt
The report is about Me
Gender Male
Age 29 years (at the time of the symptoms / disease)
Handedness Right
Additional methods

Abstract


Description


נולדתי 6 שבועות לפני הזמן, בניתוח קיסרי עקב סיבוכים בהריון, ונאלצתי לבלות זמן באינקובטור.
במהלך השנים הבאות היו לי כמה מצבי חירום עקב תסמיני נשימה שאובחנו כדלקת ריאות. בילדותי אובחנה אצלי אסתמה בה הואשמה קרדית אבק הבית
למעשה, היו לי לעיתים קרובות קשיי נשימה בנוכחות של אבק רב (חדרים עם שטיחים, מצעי מיטה וכדומה) שאז נאלצתי להעזר במשאף נגד אסתמה.
העוצמה של זה פחתה במעט עם השנים והמצב התייצב בעשור האחרון (מאז התבגרתי), כך שמצב של קשיי נשימה קרה רק מספר פעמים בשנה (קושי בשאיפה, חרחור או זמזום קל בריאותי בנשיפה), אך ללא ארועים דרמטיים.
על פי חמשת החוקים, קרדית אבק הבית היא, במקרה שלי, טריגר. זאת אומרת שהיא משהו שנקשר לארוע שגרם לקונפליקט הראשוני. מאחר וזה קרה לי בינקות, לא היתה לי אפשרות להיזכר ולשחזר זאת. מצב הקשור לשהות באינקובטור יכול להתאים אם הודבתי על מצע פרוותי, שקל לדמיין כי יש בו נוכחות של הקרדית.
תוכן הקונפליקט שנחווה היה "פחד טריטוריאלי או פחד בהלה" הקשור לרירית סמפונות הריאה, ומביא אותן להתנפח מאוד במגע עם הטריגר, דבר המוביל לקשיי נשימה.
עם מידע זה, ניסיתי ספונטנית "פתרון על עיוור" ביחד עם אחותי. בלי לדעת את המצב המדויק שהביא לבעיה, הלכתי באופן מכוון למצב עתיר באבק: זחלתי מתחת למיטה היכן שהרבה אבק מצטבר, ולקחתי נשימה עמוקה. באותו הזמן אמרתי לעצמי כי אבק אינו מייצג עוד כל סכנה עבורי, שאף אחד לא מסכן אותי או פולש לטריטוריה (קונפליקט: פחד טריטוריאלי או פחד בהלה) ושאני כעת מבוגר ולא עוד התינוק חסר הישע שחווה את המצב המאיים לפני זמן כה רב.
ליתר ביטחון, היה לי לידי משאף אסתמה (שכעת כבר פג תוקפו). אולם, לא חוויתי שום קושי נשימתי, ומאז אותו ניסיון (בשנת 2013) הבעיה לא חזרה. אבחנת האסתמה או אלרגיה לאבק הבית נפתרה על ידי ביצוע צעד קל זה – פשוט דרך הבנת חמשת החוקים הביולוגיים וביצוע פעולות פשוטות ומכוונות מטרה כדי לפרק טריגר ישן שאינו רלוונטי עוד.
Attachments

5 Biological Laws of Nature

German New Medicine, Germanic New Medicine, Dr. Hamer, 5BN, GNM, 5BL, 5 Natural Laws of Biology

On this page you will find an introductory video series on the New Medicine’s 5 Natural Laws of Biology (5BN), which are also known as German New Medicine (GNM).
The biological laws were discovered by Dr. med. Ryke Geerd Hamer.